Středa, Únor 19

Soutěžte s TechRevue.cz! Napište nám a nabušená powerbanka, 200GB flash disk s WiFi či nabíječka mohou být Vaše!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mladý technologický web TechRevue.cz nedávno oslavil své první narozeniny a říkali jsme si, že bychom mohli Vám, našim čtenářům, udělat radost. A to hned dvakrát. Kromě toho, že nyní můžete vyhrát jednu ze tří skvělých cen, na našem webu můžeme publikovat článek právě na téma, pro které jsme Vás vylosovali.

A jak že to tedy funguje?

Princip soutěže je prostý. Na e-mail soutez@techrevue.cz nám do 15. července 2018 (včetně) zasílejte všelijaké tipy na články či zajímavá zařízení k recenzi. Tři nejoriginálnější a nejobsáhlejší nápady, dle poroty složené z redaktorů TechRevue.cz , budou vybrány a následně bude ten dotyčný informován právě e-mailem. Na odpověď máte 15 dní, v opačném případě výhra propadá a bude vybrán jiný výherce.

Vyhrávají nejobsáhlejší a nejoriginálnější nápady, pokud Vás něco napadne dodatečně, nebojte se poslat více e-mailů, do soutěže budou zařazeny všechny zprávy.

Šanci na výhru můžete také zvýšit označením Facebookové stránky TechRevue jako To se mi líbí!

Pro inspiraci můžete nahlédnout níže na vzorový e-mail

Zdravím redakci TechRevue.cz,

rád bych se zúčastnil/-a Vaší soutěže a rád/-a bych se na Vašem webu dočetla o novém mobilním telefonu  či gadgetu …. Také velmi používám aplikace  a myslím si, že by určitě stály za článek, jelikož jsou pro mě velmi užitečné. Zajímá mě také problematika … (např. autonomního řízení) a rád/-a bych se o tom dočetl/-a něco víc.

A o co soutěžíme?

 1. Powerbanka AVACOM Prisma PD-20 s kapacitou 20 000mAh a výkonem, který nabije i notebook
 2. USB a WiFi flashdisk SanDisk Wireless Stick s kapacitou 200GB
 3. Nabíječka do sítě UGreen se dvěma USB porty a Qualcomm Quick Charge 3.0 pro rychlé nabíjení až dvou zařízení najednou

Pravidla soutěže

 1. Základní podmínky soutěže

 2. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže s názvem „Soutěžte s TechRevue.cz! Napište nám a nabušená powerbanka, 200GB flash disk s WiFi či nabíječka mohou být Vaše!“ (dále jen „soutěž“).

 3. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech a reklamních fyzických a elektronických médiích určených koncovým příjemcům, je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.

 4. Pořadatelem soutěže je společnost Computer Media s.r.o., se sídlem Olomoucká 4630/28, 796 01 Prostějov, IČ: 26919974. (dále jen „pořadatel“).

 5. Soutěž bude probíhat v termínu od 4.7.2018 do 15.7.2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

 6. Tato pravidla upravují podmínky soutěže.

 7. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

 8. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi či pořadateli.

 9. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

 10. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

 11. V soutěži se hraje o následující výhry:

  1. První cenou v soutěži je powerbanka Avacom Prisma PD-20 v celkové přibližné hodnotě 1800 Kč (dále jen „výhra“). Tuto cenu do soutěže poskytla společnost Avacom.
  2. Druhou cenou v soutěži je flash disk SanDisk Wireless Stick 200GB v celkové přibližné hodnotě 2500Kč (dále jen „výhra“). Tuto cenu do soutěže poskytla společnost SanDisk.
  3. Třetí cenou v soutěži je nabíjecí adaptér Ugreen v celkové přibližné hodnotě 400Kč (dále jen „výhra“). Tuto cenu do soutěže poskytla společnost Computer Media.
 12. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 13. Soutěžící bude o své výhře informován pomocí odpovědi na zaslaný email a také na facebookovém profilu TechRevue.

 14. Pokud soutěžící nevyhraje, nebude o této skutečnosti nijak informován.

 15. Hlavní výhra bude zaslána přepravní službou pořadatelem na platnou fyzickou adresu v rámci České republiky. Zaslání výhry bude předcházet telefonická nebo e-mailová komunikace mezi pořadatelem a soutěžícím.

 16. V případě, že výherce nebude do 15 dnů od jeho zveřejnění na webových stránkách a po následném telefonickém nebo e-mailovém kontaktu nedostupný, ztrácí tím nárok na výhru bez náhrady a bez odvolání.

 17. Soutěžící není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.

 18. Do soutěže se soutěžící zapojí tak, že na emailovou adresu soutez@techrevue.cz zašle email s tipy na produkty do budoucích testů, aplikace či zajímavá témata.

 19. Jeden soutěžící se může do soutěže zapojit vícekrát.

 20. První cenu získává soutěžící, jehož tip byl v pořadí první nejbližší správné hodnotě.

 21. Druhou cenu získává soutěžící, jehož tip byl v pořadí druhý nejbližší správné hodnotě.

 22. Třetí cenu získává soutěžící, jehož tip byl v pořadí třetí nejbližší správné hodnotě.

 23. Účastí v soutěži souhlasí účastník soutěže (soutěžící) se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. organizátora pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování těchto povinností se může obrátit na pořadatele.

 24. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a případně obec bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 25. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

 26. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách soutěže.

 27. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty sponzory tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách soutěže.

 28. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

 29. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

 30. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.

 31. Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

 32. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 33. V Prostějově dne 4.7.2018

Sdílet článek pomocí:

O autorovi

Hardware a počítačové sítě jsou již od malička mým koníčkem. I proto se po dokončení studií v oboru také stal mou vysněnou prací. Největší "srdcovkou" jsou pro mě smartphony a široká paleta příslušenství pro ně. Jsem jasný Androiďák, který se však nebrání novým poznatkům a zkušenostem.

Zanechte odpověď